Categories: Tento školní rok Leave a comment

Společné dílny – odpolední setkání s rodiči a dětmi

joomplu:571Projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Reg. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0131

V rámci projektu Integrace na druhou jsme se 9. listopadu odpoledne sešli s rodiči a dětmi se specifickými poruchami učení v uvolněné atmosféře komunikačního centra. Rodiče se dozvěděli, jak se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, jak vhodně dítě motivovat, poskytnout pomoc, podpořit dítě i při neúspěchu.

Po diskusním úvodu následovalo svižné procvičování rytmu, pravolevé orientace a sluchové paměti s využitím Orffova instrumentária. Návazně se děti přesunuly na jednotlivá stanoviště, kde za emoční podpory maminek plnily jednotlivé úkoly. Při výběru aktivit jsme kladli důraz na pestrost, novost a využití více smyslů (tzv. multisenzoriální přístup).

Během dvou vyučovacích hodin se děti prostřídaly na všech stanovištích a obdržely složku plnou cvičení na doma. Věříme, že oficiální motto projektu „Pokrok, nikoli dokonalost.“ se nám podařilo i přes velká očekávání naplnit a svědčí o tom i zpětné vazby účastníků.

Děkujeme za vstřícnost a aktivní přístup a těšíme se na další podobné setkání.

Mgr. Petra Pobočková
Mgr. Martin Doležal


{wmv}spolecna_dilna_01{/wmv}

{wmv}spolecna_dilna_02{/wmv}

{wmv}spolecna_dilna_03{/wmv}

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.