Škola hrou – lesní pedagogika

19.05.2022

Pro zpestření výuky přírodopisu v šesté třídě jsme si objednali pracovníky z Lesů ČR, s. p., kteří nám v areálu nad Skalními sklepy připravili praktickou výuku v přírodě. Naučné a současně zábavné dopoledne jsme v lese strávili pod vedením pěti lesních pedagogů. Ti nám přichystali program plný her a soutěží s praktickým poznáváním lesního prostředí. Žáci si mohli například vyzkoušet práci s nástroji pro dřevorubce, změřit výšku stromu pomocí speciálního přístroje, spočítat stáří stromu z letokruhů nebo se seznámit s různými typy paroží a kožešin lesní zvěře. Nechyběla ani praktická poznávačka lesních stromů a zvířat. Také jsme se dozvěděli, proč nám usychají smrkové lesy a viníka, lýkožrouta smrkového neboli kůrovce si mohli prohlédnout zblízka. Jako třešničku na dortu pro nás lesníci připravili táborák s opékáním, který za krásného téměř letního počasí zkrátka neměl chybu. Do školy jsme se vraceli příjemně unavení, plní nových zážitků i poznatků.

Za velmi pěkně připravený program jmenovitě děkujeme panu Kopeckému z Lesní správy Vítkov.

Karolina Žáková

Nebyly nalezeny žádné obrázky