Categories: Školní poradenské pracoviště Leave a comment

Relaxační skupina

Od září 2010 jsme v pondělky učili děti se speciálními vzdělávacími potřebami relaxovat.

Šlo o vzdělávací aktivitu realizovanou v rámci projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm.

Děti se učily dvěma relaxačním technikám – Jacobsonově progresivní relaxaci a Schultzově autogennímu tréninku. V prvním případě jde o postupné napínání a uvolňování kosterního svalstva, které vede k odstranění nežádoucího napětí. Autogenní trénink více zapojuje představivost a navíc je doplněn o tzv. autosugestivní formulky, které mohou pomoci zlepšit aktuální tělesný a duševní stav.

Během celkových 16 setkání děti o něco více poznaly samy sebe, pochopily význam uvolňování a do budoucna znají základy relaxačních cvičení.

Mgr. Martin Doležal

Mgr. Marcela Tomečková

Bc. Ondřej Lišifka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.