Categories: Školní družina, Školní rok 2016/17

Rej čarodějnic a čarodějů

Rok se s rokem sešel a vypadá to, že zde máme zase náš oblíbený rej čarodějnic a čarodějů. Jelikož se nám potvrdilo, že je duben, alespoň co se týče počasí, opravdu aprílový měsíc, museli jsme slet přesunout. V pátek 5. května se však čarodějové a čarodějnice koneckonců slétli na školní hřiště.

Program byl pestrý a zábavný. Čarodějná stanoviště vyzkoušela pohybové či rozumové dovednosti kouzelníků. Přišli na to, co ukrývá kouzelná krabice, zaletěli si na koštěti, naučili se míchat lektvary, prohazovali camrál pavučinou, poznávali čarodějné koření, závodili s pavouky, házeli ropuchou do kotlíku, rozeznávali kouzelné dvojice, čarovali kouzelnou hůlkou, skákali v čarovném pytli, podlézali koště a v neposlední řadě si zahráli netopýří kuželky. Sladkou odměnu dostala každá maska. Nicméně vyhodnocení soutěžících bylo velmi obtížné, tudíž za splnění úkolů byl odměněn každý zúčastněný.

Pevně věřím, že letošní rok nebyl poslední a ten příští ročník bude ještě úspěšnější.