První školička nanečisto

22.03.2019

V úterý 19. března se uskutečnila první z pěti lekcí Školičky nanečisto. Mile nás překvapil velký zájem rodičů a jejich dětí. Do naší školy tentokrát zavítalo 19 dětí předškolního věku.

Úvodní lekci s názvem Červená karkulka jsme zahájili přivítáním a představením se. Malí předškoláci nejdřív poslouchali čtení pohádky, pak poskládali děj pomocí obrázkové osnovy a pohádku společně převyprávěli.
Z Karkulčina košíčku si každý vytáhl jeden obrázek, pojmenoval ho, vytleskal a určil počet slabik. Přemýšlel, na jakou hlásku slovo začíná.
A protože v pohádce vystupoval zlý vlk, pokoušely se děti nejdřív vytvarovat z chlupatého drátku jeho zuby, pak je u tabule obtahovaly štětcem a nakonec samy na papíře vlčí zuby kreslily.

Všichni společně jsme si o Karkulce zazpívali, a aby se děti i trošku protáhly, vydali jsme se na chodbu do lesa mezi zvířátka.
Všichni předškoláčci plnili pečlivě zadané úkoly, a tak si nakonec pochutnali na bábovce tak jako babička, myslivec a Karkulka v pohádce.

Na příští hodinu se těší a za hojnou účast děkují paní učitelky

Marta Dorotíková a Lenka Šmatelková.