Projektový den v Novém Jičíně

15.04.2015

joomplu:12008Protože je březen měsícem knihy, navštívili naši šesťáci Městskou knihovnu v Novém Jičíně. Pracovnice dětského oddělení děti seznámila se systémem knihovny, s její historií i současnými možnostmi. Děti si vyzkoušely vyhledávat informace jak v regálech s knížkami, tak i v on-line katalogu. Nahlížely do knih různých žánrů, a tak si každý přišel na své.

Dále nás čekala exkurze do Návštěvnického centra NJ – města klobouků, ve kterém děti zhlédly technologický proces výroby klobouků a ve tvůrčí dílně si zahrály na kloboukové návrháře. Výsledkem tohoto workshopu byl společnými silami nazdobený klobouk, který bude dětem viset v jejich kmenové třídě jako vzpomínka na tuto akci. Závěrečná část expozice nadchla všechny parádnice. Ve zkoušírně jsme měli k dispozici množství různých klobouků a čepic k libovolnému zkoušení nejslušivějšího modelu. O tom, že na každou hlavu se klobouk najde, jsme se přesvědčili v digitální zkoušírně. Vlastní fotografii s kloboukem pak děti mohly zaslat elektronickou poštou přes webkamerou program jako pozdrav rodičům.

Novinkou Návštěvnického centra je expozice Generál Laudon. Expozice nás provedla všemi etapami generálova života a přiblížila nám i charakter daného historického období.

Jen, co jsme opustili Laudonův dům, vydali jsme se na novojičínské náměstí, kde právě probíhal Velikonoční jarmark.

Spojení příjemného s užitečným dopadlo na výbornou a my už se teď těšíme na další podobné akce.

Pracovní list

Nebyly nalezeny žádné obrázky