Projektový den KRÁSY POVOLÁNÍ

06.10.2023

V pátek 29.září jsme si po krátkém volnu díky státnímu svátku uspořádali další projektový den KRÁSY POVOLÁNÍ. Cílem bylo dozvědět se prostřednictvím rodičů, odborníků a přátel školy, co je náplní daného povolání, jaké má výhody, ale i třeba jak je práce náročná. Třídní učitelé připravili pro své žáky zajímavý program, za to jim patří poděkování. Některé třídy zůstaly ve škole a přivítaly zástupce z řad rodičů, aby se dozvěděly, co která profese obnáší. Žáci většiny tříd vyrazili přímo do místních a okolních firem, továren, provozoven, dílen muzeí či farem.

Naši žáci se seznámili se všemi složkami IZS – integrovaného záchranného systému. Třídy 2.A a 5.B navštívily oderskou hasičskou zbrojnici 150, 6.B navštívila hasiče a také Záchrannou zdravotnickou službu Odry 155. Exkurzi na číslo 158 Policie ČR Odry uskutečnili žáci 8.A. Prvňáci se setkají se zástupci Městské policie Odry v následujících dnech.

Biofarmu a hřebčín v Klokočově navštívila 5.A, třída 6.A  absolvovala zajímavou exkurzi v rozlehlém Kamenolomu Jakubčovice n.O. Za vyčerpávající výklad a vyhlídkovou projížďku lomem děkujeme panu Martinu Wagnerovi. V soukromém zemědělském družstvu Dobešov se žáci ze 7.B seznámili se zemědělskými profesemi díky p. Šindlerovi. Třída 8.B si udělala vycházku do Louček, kde jim p. Matoušek ukázal v autoservisu, jak se opravují auta.  Oderskou firmu MATEICIUC a.s. navštívila 9.A, třída 9.B si zajela na exkurzi do blízké firmy NC LINE v Suchdole n.O. Třída 9.C měla také cestu do Louček, kde navštívila Vodní mlýn Wesselsky a mohla se tak seznámit s technickou památkou a také s povoláním průvodce díky p. Jaroslavu Královi.

Velice si ceníme osobní návštěvy školy z řad rodičů a odborníků. Žáci 2.B měli besedu s tatínkem Petrem Almáši, který jezdí závody Rallye Dakar s Tatrou. Děti se seznámily s doprovodným závodním autem, které pořizuje snímky a videa při závodech. Naposledy v lednu 2023 v Saúdské Arábii. Ve třídě shlédly fotografie a videa přímo z místa závodů. Příští týden odjíždí do Maroka a budeme se těšit, po návratu přijede s velkým závodním kamionem.

 Pan Ing. Jakub Zeman navštívil 3.A, kde dětem velmi pěkně vyprávěl, jak o svém povolání – speleologii, tak o práci průvodce  v oderském Flascharově dole. Chtěli bychom poděkovat také paní Matulové Dibelkové, že nám představila nové Turistické informační centrum  Odry.  Třída 3.B  v pondělí  přivítala p. Horákovou ze sběrného dvora Ekoltes Hranice a společně si zopakovali pravidla třídění odpadu.  Ve 4.A přivítali žáci paní Červkovou, která je již v důchodu, ale za svůj profesní život vyzkoušela řadu zajímavých povolání. V SVČ si pro čtvrťáky připravila taneční “minilekci” paní Jurajdová, která je zde lektorkou tance. Na závěr dětem společně s manželem také zatančili. Ze třídy 4.B jsme mohli slyšet zvuky lesního rohu, protože zde prezentovala povolání učitelky hudby v ZUŠ Hranice p. Bohunka  Mizerová. V 7.A se vystřídalo více rodičů, p.Kateřina Žůrková ředitelka MŠ ČTYŘLÍSTEK Odry,  policista PČR p. Pavel Šustek a úřednice z matriky MÚ Odry p. Barbora Sedlářová.

Obrovskou radost měly děti z návštěvy chovatelky a cvičitelky psů p. Kláry Bradáčové, která dětem ukázala, co její  čtyři pejsky naučila, jak reagují na její povely. A to ještě další své čtyři psí kamarády  nechala doma. Vysvětlila jim, že cvičením psů se dá také živit, pro mnohé z dětí by to bylo asi povolání snů. Děkujeme za zprostředkování této návštěvy našemu bývalému zaměstnanci a příteli školy p. Richardu Ballerovi. Neméně děkujeme všem jmenovaným za možnost seznámit se s jejich prací a ochotu sdílet své zkušenosti se žáky. Velice si vážíme jejich osobní návštěvy ve škole a také možnosti uskutečnit exkurzi, návštěvu v jejich provozu. Omlouváme se, pokud jsme někoho nejmenovali, nebyl to záměr.

Akce podobného typu chceme uskutečňovat nadále. Jsme rádi, že naši žáci poznají profese a pracoviště v terénu nebo přímo při besedě s odborníkem. Věříme, že je to může ovlivnit při výběru střední školy a budoucího povolání a že možná zůstanou žít v Odrách nebo v jeho blízkém okolí.

Mgr. Alexandra Reptová