Projektový den 100 let republiky

01.11.2018

Celá země žila přípravami na největší událost tohoto roku – oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa. I naše škola tento významný den nemohla opomenout.

Proto jsme na pátek 26. října nachystali velmi zajímavý program. Žáci a učitelé přišli v dobovém oblečení, nebo aspoň měli na sobě barvy trikolory. Pak jsme před školou společně zasadili pamětní lípu – symbol naší země – abychom si vždy řekli, až půjdeme kolem: „Tak u toho jsem byl!“

Protože tento okamžik za sto let ne všichni zažijeme. 🙂

Poté jsme připomněli a zapěli naši státní hymnu, nemáme totiž tolik příležitostí si ji hrdě zazpívat. Pak ti, kdo měli na sobě tričko z barev trikolory, se přesunuli na školní hřiště. Tam jsme společně vytvořili ŽIVOU VLAJKU, ve které se objevilo přibližně 200 zad našich školáků. Vše jsme poctivě natáčeli, jak z našich školních hodin, tak nám na obloze pomáhal dron. Více uvidíte v přiloženém videu. Poté jsme se přesunuli do tříd, kde jsme začali pracovat na našem projektu. V listopadu ještě v této práci budeme pokračovat a vše vyvrcholí v prosinci. Přeci jen je škoda připomínat si republiku jen jeden den.

Cílem bylo vytvořit grafickou podobu upoutávek na nástěnky. Žáci se něco dozvědí a zároveň budeme mít krásně vyzdobené chodby. Děti a jejich učitelé dali hlavy dohromady a začalo se tvořit. Každá třída měla zadáno své téma.

5. třídy měly zjistit veškeré informace o vlajce a o státní hymně. 6. třídy měly za úkol zpracovat informace o lípě, znaku, pečeti, standartě a o proměně našeho města v období 100 let. 7. třídy řešily státní svátky, osudové osmičky a velkoplošné nápisy. 8. třídy zaznamenaly největší sportovní úspěchy, módu, vynálezy a objevy. A 9. třídy měly na starosti medailonky všech našich prezidentů. Žáci měli k dispozici 4 učebny s PC a každá třída využila také svou interaktivní tabuli, popř. tablety, notebooky a mobily k vyhledávání informací.

Od rána jsme se také mohli kochat dobovými nástroji, přístroji, hračkami, jednoduše všemi možnými starými věcmi, co našli jak žáci, tak učitelé. Měli jsme příležitost vidět bankovky, staré několik desítek let, které mají nejen velkou historickou, ale i finanční hodnotu. Vyzkoušeli jsme si plynovou masku, prohlédli velmi staré knihy a sešity. No, bylo na co koukat.

O přestávkách nám vyhrávala hudba z let minulých a také nám holky z 9. C zatančily charleston.

Chtěla bych moc poděkovat některým našim žákům. Bez jejich pomoci bychom se neobešli.

Velké díky patří Vojtovi Keclíkovi a Tomáši Macurovi za půjčení dronu a celé natáčení, dále chci poděkovat Ondrovi Mikovi za fotografie z celé akce, musím také zatleskat Šimonu Pavlovskému, který celý den natáčel, zajistil produkci hudby a nakonec sestříhal celé video. V neposlední řadě díky Ivaně Gruchalové a Marii Balážové za úžasné ztvárnění charlestonu.

Tento den byl zkrátka úžasný, kreativní, ale hlavně to vnímám jako důstojnou vzpomínku na všechny, co se zasloužili o vznik naší republiky.

Buďme hrdí na naši zem.

 

Markéta Fabíková

Pro žáky

Holky a kluci.

Chtěla bych vám trochu osvětlit, proč oslavujeme 28. říjen.

Právě před sto lety, psal se tehdy rok 1918, končila 1. světová válka a touha mnohých Čechů a Slováků po životě ve svobodném společném státě se proměnila ve skutečnost. Rakousko – Uhersko se zhroutilo a na jeho místě vznikly nové nástupnické státy, jedním z nich byla 28. října vyhlášena i Československá republika.

O její vznik se zasloužili především Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik a takzvaní muži října – Alois Rašín, Karel Kramář a další. Masaryk se stal také prvním naším prezidentem, byl zvolen několikrát a zastával svou funkci až do roku 1935, tedy do svých 85 let. Naše nová republika byla demokratickým státem, jako jedna z prvních například uzákonila volební právo žen. Zařadila se mezi země s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní oblasti, záhy si získala mezinárodní respekt a uznání.

Jenže poté přišla druhá osudová osmička v našich dějinách – rok 1938, Mnichovským diktátem nám Němci zabrali pohraniční území – Sudety (k nimž patřily například i Odry) a zanedlouho v březnu 1939 obsadila německá armáda celou naši zemi a byl zde vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Během druhé světové války ztratilo Československo na 360 tisíc mužů a žen. Po válce byla od nás odsunuta většina německých obyvatel. Nastala doba míru a naše republika opět vykročila na cestu demokracie, ale pouze na krátký čas. Přišla další osudová osmička našich dějin – rok 1948, komunistickým převratem přešla vláda na dlouhých čtyřicet let do rukou komunistické strany, změnil se i název země na Československou socialistickou republiku, demokratické síly byly násilně umlčovány. V šedesátých letech došlo k mírnému zlepšování podmínek, ale přišla další osudová osmička – rok 1968, vtrhla k nám vojska socialistických zemí pod vedením Sovětského svazu a demokratický vývoj byl znovu zastaven. Protestní demonstrace v roce 1988 a následně v roce 1989, které vešly do dějin pod názvem Sametová revoluce, vrátily naší zemi svobodu a demokracii. Prezidentem se stal Václav Havel, hranice našeho státu se však změnily, 1. ledna 1993 se Československo rozdělilo na dva samostatné státy a my nyní neseme název Česká republika.

Máme krásnou zemi lemovanou horami, se zelenými lesy, zem, kde je klid a mír, není sužována ničivými přírodními katastrofami, hladem, můžeme studovat, pracovat, cestovat, podnikat, každý z nás se může svobodně rozhodnout, čím chce být a jak chce žít.

Buďme hrdí na svou zem, na osobnosti, které posunuly hranice umění, sportu nebo vědění jako například nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert, nebo Karel Čapek, či režisér Miloš Forman, sportovci Věra Čáslavská, Emil Zátopek, Jaromír Jágr nebo profesor Jaroslav Heyrovský, který také obdržel Nobelovu cenu za své objevy. (Doufám, že většinu z tohoto malého výčtu osobností znáte.)

Můžeme být ale také hrdí na úspěchy žáků naší školy, ať už v průběhu jejich školní docházky nebo jako úspěšné ve svém oboru v dospělosti. Můžeme být hrdí na všechny slušné lidi, kteří se dobře starají o své rodiny, o své okolí, potažmo o životní prostředí. A v tom je budoucnost naší krásné země.

Užijte si příjemně nastávající státní svátek, dnešní den i podzimní prázdniny.

 

Za učitelský sbor Zdenka Fialová a Radek Hendrych

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky