Categories: Projekty Leave a comment

Projekt „ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky“.

V říjnu 2008 byl naší škole ZŠ Odry, Komenského 6 schválen a v současné době je realizován projekt „Zavádění ICT do výuky“ v rámci operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa Rozvoj měst č. 3.2.

loga projekt rop

Záměrem projektu je prostřednictvím zavedení dostupných moderních technologií /didaktických pomůcek/ dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně vzdělávání na I. a II. stupni naší ZŠ. Projekt umožní snadnější přístup k informacím zpřístupněním kvalitního připojení k internetu bez časového omezení pro pedagogy a žáky i rozvoj volnočasových aktivit, což zaručuje pokračování předchozího projektu „ Komunikační centrum“.

Hlavními cíli projektu jsou:

– rekonstrukce a rozšíření počítačové sítě tak, aby byla v co největší míře dostupná ve všech třídách, školní družině, odborných pracovnách atd,

– obnova PC vybavení v jedné z PC učeben školy (11 PC, server, síťová tiskárna ),

– pořízení 32 ks notebooků pro potřeby pedagogů, což ,mimo jiné, umožní zapojení školy do elektronické aplikace IE škola ( komunikace školy s rodiči přes internet),

– pořízení 4 PC pro potřeby školní družiny,

– pořízení 3 PC pro administrativní účely,

– pořízení 2 interaktivních tabulí pro II.st.,

– pořízení 2 výškově stavitelných interaktivních tabulí pro I.st.,

– vybudování WI – FI sítě ve sborovně,

– pořízení softwarových licencí pro nová PC,

– pořízení výukového software pro interaktivní tabule.

Kromě již uvedeného zvýšení úrovně vzdělávacího procesu a rozšíření nabídky volnočasových aktivit projekt přispěje ke zkvalitnění komunikace mezi ZŠ a rodičovskou veřejností i ke zlepšování služeb pro rodiče.

Z výše uvedených skutečností je široké veřejnosti již zřejmé, že se naše škola snaží využít možností, které nabízejí fondy Evropské unie. Název našeho školního vzdělávacího programu „Neučíme se pro školu, ale pro život“ ukazuje, že chceme, aby si žáci dobře uplatnili v moderní společnosti, jež vyžaduje ovládání moderních technologií, což nám realizace tohoto projektu také umožní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.