Categories: Projekty Leave a comment

Projekt ZŠ Komenského – zavádění ICT do výuky

loga projekt rop

Jak jste si již mohli přečíst v z předešlých vydáních, byla naše škola – ZŠ Odry, Komenského 6, úspěšná se svým projektem „ Zavádění ICT do výuky“ v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Díky tomuto projektu, jež končí 31.10.2009, naše škola získala potřebné finanční prostředky, které nám umožnily zrealizovat některé naše plány.

Se začátkem nového školního roku jsme zprovoznili zrekonstruovanou počítačovou učebnu( 11 PC, server, síťová tiskárna, nábytek ). Zaměstnanci i žáci školy jistě také ocení přípojky k internetu, které jsou nyní ve všech třídách školy. Pedagogičtí pracovníci pak ještě mohou využívat Wi-Fi síť ve sborovně školy. Aby se co možná nejvíce zlepšila kvalita výuky, byly pro potřeby školy pořízeny 4 interaktivní tabule – 2 pro druhý stupeň a 2 výškově stavitelné tabule pro I. stupeň. Pro potřeby pedagogů bylo pořízeno celkem 32 kusů notebooků, což jistě přispěje ke zkvalitnění jejich práce. Pro družinu a pro administrativní účely bylo z tohoto projektu nakoupeno ještě dalších 7 kusů PC.

Se začátkem nového školního roku se naší škole podařilo pomocí využití fondů z EU plnit jeden z našich cílů. Tímto cílem je, aby se žáci díky moderním technologiím, se kterými se seznámí již na základní škole, lépe uplatnili ve svém budoucím profesním životě.

ZŠ Odry, Komenského 6

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.