Projekt „ROBOTI“

02.04.2023

Během měsíce dubna proběhla ve třídě 6.B v rámci projektu „Roboti“ náročná montáž objektů z papíru, papírových roliček a papírových krabic různých velikostí. Během několika hodin žáci vytvořili většinou z geometrických tvarů jako kvádry, krychle, válce a hranoly různé objekty, které nakonec vylepšili polepením krepovým papírem.

Hlasování o nejlepší tři díla se poté zúčastnili žáci školy, vyučující a rodiče tvořících žáků. Po vyčerpávajícím sečtení všech hlasů se na třetím místě umístil tým ve složení Eliška Mikalová, Kristýna Hradilová a Karolína Dunková s objektem ŽIRAFA ALFRÉD, na druhé místo dosáhlo další dámské družstvo Jana Botková, Adriana Dudová, Michaela Egyedová a Tereza Hranická s objektem KAPYBARA GREGOR a první příčku obsadilo pánské družstvo Petr Šindler, Jakub Svinčák, Tobias Pelc, Noel Sukhan a Maksym Kryshchuk s traktorem JOHN DEERE.

Všech žákům 6.B patří uznání za to, s jakou vervou se do projektu zapojili.

Vladimír Chodura