PROJEKT „Odra, řeka, která spojuje“

27.04.2015

loga euroregionu silesia

Na svém únorovém zasedání Euroregionální řídící výbor (EŘV) schvaloval další mikroprojekty. My jsme opět měli své želízko v ohni. Tentokráte jsme však nebyli nositelem ani žadatelem projektu, ovšem pouze partnerem. Žadatelem se po domluvě stala naše partnerská škola v Kuznii Raciborske.

A nový projekt, který nám EŘV schválil, je velice zajímavá myšlenka, která se urodila v hlavách učitelů Wojciecha Gdesza a Radka Hendrycha. Projekt dostal název nám velice sympatický „Odra, řeka, která sbližuje „. Celý projekt byl připravován až na podzimní kolo 2015 Evropského fondu pro regionální rozvoj, příhraniční česko-polská spolupráce, ale jelikož na konci programového období bylo nutno ještě vyčerpat poslední finanční prostředky, správce fondu vypsal dodatečně ještě jedno kolo. A my jsme si řekli, proč to nezkusit dříve.

Cílem našeho projektu je:

– připomenutí turistické důležitosti řeky Odry z pohledu historického
– sesbírat prvotní informace o „Oderské cyklostezce“ (od pramene k ústí) po vzoru „ Dunajské stezky“
– podpora turistického ruchu v příhraničních regionech
– objevení nových, krásných míst v povodí řeky Odry, pokus o internetového průvodce pro cyklisty povodím Odry
– popularizace kulturního dědictví regionů Poodří a zatraktivnění cykloturistiky uspořádáním výstavy, natočení filmu o celém projektu a vydáním elektronického průvodce Poodřím.

Hlavním koordinátorem celého projektu je sympatický a skromný polský učitel Wojciech Gdesz, který učí na Základní škole v Kuznii Raciborske.

Samotné realizace se zúčastní celkem 16 osob. Z každé školy 8, 4 cyklisté z řad žáků, 2 kartografové, 1 fotograf a 1 kameraman a čtyři učitelé – cyklisté jako doprovod. Celá trasa od pramene řeky Odry v Kozlově až k ústí řeky Odry v polském Szczecine měří 917 km a výprava každý den ujede cca 110 km. Nikdo z cyklistů nemusí jet celou trasu, cílem je projet 917 km na kole štafetovým systémem, kdy vždy musí jet minimálně jeden polský a jeden český žák doprovázený minimálně jedním polským a jedním českým učitelem. Pro zajímavost uvádíme trasu celé cyklovýpravy : Kozlov – Odry- Kuznia Raciborska – Brzeg – Brzeg Dolny – Nowa Sól – Słubice – Gryfino – Szczecin – Trzebież. Po celou dobu pojede doprovodný autobus, kde budou mít všichni účastníci zajištěné zázemí, jako například pitný režim, stravování, první pomoc apod. Rovněž je zajištěno osm noclehů v hotelech podél řeky Odry k důležité regeneraci sil.

Slavnostní zahájení, tj start projektu, se uskuteční v pátek 29. května v odpoledních hodinách v prostorách pramene řeky Odry. Na tento den naše škola připravuje pro cca 80 polských a českých dětí velkou exkurzi ve vojenském újezdu Libava s cílem seznámit zúčastněné s historií a současností tohoto vojenského území. Všichni pak odpoledne budou svědky slavnostního výjezdu našich cyklistů.

Z naší české strany spolupracujeme při přípravě projektu s 2K sport pana Petra Konečného, s městem Odry a s Povodím Odry.