Projekt Jaro 2020

26.05.2020

Vzhledem k netradiční situaci, která nastala vyhlášením nouzového stavu, jsem dětem nabídla vypracování   projektu, které bylo nazváno  ,,Jaro 2020“. Šlo především o to, aby si děti netradičním způsobem zopakovaly dovednosti , které již umí, popř.   se věnovaly činnostem, které nejsou až tak běžné. Projekt obsahoval několik úkolů, které děti průběžně plnily.

Např. vylisuj a pojmenuj pět bylin , zavolej  třem svým kamarádům,  vypiš činnosti, s  kterými  pomáháš v domácnosti, každý týden si zahraj alespoň jednu stolní hru, naučit se 10 přeskoků přes švihadlo, přečti  min. jednu knihu, napiš šest věcí, které ti v průběhu nouzového stavu udělaly největší radost , napiš recept na pokrm , který zvládneš sám , vyhledej ceny potravin , které jsou zadány v tabulce ,  apod.  Každý úkol byl vypracován na jednu stranu A5 , posléze všechny úkoly ,,svázány“ do  formátu knížky. Některé děti svoje zápisy doplnily  fotografiemi  z jarních vycházek, z přípravy pokrmů, skákání přes švihadlo  apod.

Děti si tak  vytvořily malou vzpomínku na dobu, která byla pro nás všechny  novinkou a třeba za pár let, při listování  svojí knihou  ,,JARO 2020“ ,  si vzpomenou na opravdu zcela výjimečnou část školního roku 2019/2020.

tř. uč. Katka Lebánková

Báseň ,, Jaro  2020“
Viktorie  Šustková  3.A

JARO  JE  TADY, MÁ TŘI VADY:
1. NOUZOVÝ STAV NENÍ KAMARÁD
2. OTRAVNÁ ROUŠKA, CO TLAČÍ DO OUŠKA
3. CHYBÍ  MI  ŠKOLA A KAMARÁDI,
TO JE TO, CO MI NEJVÍCE VADÍ.

NA DRUHOU STRANU:
NIC SE NEVYROVNÁ JARNÍMU RÁNU.
PŘÍRODA SE PROBOUZÍ K ŽIVOTU,
SNĚŽENKY KVETOU U PLOTU.
RODÍ SE NOVÁ MLÁĎATA,
VŠUDE KVĚTY , POUPATA.

Nebyly nalezeny žádné obrázky