Pozvánka na XXVI. školní bál

19.12.2014
Vedení školy, pedagogický sbor a školní sportovní klub při ZŠ v Odrách na Komenského ul., příspěvková organizace
si Vám dovolují oznámit, že v pátek 30. ledna 2015 od 20:00 hodin 
se pořádá v sále Dělnického domu tradiční, tentokrát již

XXVI. školní bál

O pestrý program a kvalitní občerstvení je postaráno.
K poslechu, ale hlavně k tanci hraje hudební skupina Alex.
Vstupné včetně místenky činí 100,-Kč
Všechny přátele školy zvou pořadatelé