Pevnost poznání – Olomouc

25.09.2020

Ve čtvrtek  24.9.  jsme  navštívili  s dětmi  4. a 5. ročníků v rámci projektu Šablony II  Pevnost poznání v Olomouci. V zachovalém areálu Korunní Pevnůstky sídlí vzácná historická stavba s dřevěnou konstrukcí. V minulosti byla součástí bastionové pevnosti. Dnes je útočištěm pro vědu a neformální vzdělávání.

Metodou práce byla projektová výuka a skupinová práce.  V projektovém vyučování bylo cílem propojení poznatků z různých oblastí, s čím se žáci setkávají v běžném životě. Při skupinové práci došlo k rozdělení dětí do různorodých skupin.

U dětí jasně vedla činnost  v  laboratoři  – vyrábění cukrové duhy, návštěva planetária a expozice hlavolamů. Každopádně mnozí žáci po návštěvě Pevnosti poznání motivovali své rodiče k rodinnému výletu na toto místo v  Olomouci.

tř. uč. 4. A   Katka Lebánková

Nebyly nalezeny žádné obrázky