Oznámení SVČ Juventus Odry

16.12.2016

Středisko volného času Odry (JUVENTUS) informuje rodiče dětí navštěvující kroužky, že výuka bude zahájena v pondělí 9.1. 2017. (tzn., že první týden v lednu nebudou kroužky). Podrobnější informace získáte na nástěnce před střediskem volného času na ulici Komenského 517.