Oznámení pro rodiče dětí navštěvujících ŠD

12.02.2018

S účinností od 1.9.2018 bude naše školní družina přijímat přednostně děti z 1.-4. tříd. Z vyšších ročníků pouze výjimečně, na základě individuálního posouzení. K této změně dochází z organizačních (zejména prostorových) důvodů.