Organizace výuky v prvním týdnu

31.08.2020

úterý 1. září

7.50               začátek vyučování ve třídách

8.15               slavnostní zahájení na školním hřišti

8.45               třídní schůzky rodičů a dětí 1. tříd

9.30               konec vyučování

středa 2. září – pátek 4. září

7.50               začátek vyučování

Konec vyučování:

10.00            1.třídy, poté možnost školní družiny

11.25             2. – 5. třídy

12.20             6. – 9. třídy

Obědy

1. třídy – 11.25

2.-3. třídy – 11.25

4.-5. třídy – 11.40

6.-7. třídy – 12.00

8.-9. třídy – 12.20

Provoz školní družiny

5.45 – 7.50

11.25 – 16.00

Školní družina bude v provozu od úterý, 1. 9. 2020.

Provoz komunikačního centra

Komunikační centrum bude otevřeno pro žáky před vyučováním od 7 hodin a po vyučování do 14 hodin.