Olympijský týden

21.09.2010

DEN: úterý, středa, čtvrtek pátek
5. 10., 6. 10., 7. 10., 8. 10. 2010

MÍSTO: sportovní areál TJ Odry (fotbalový stadion, hřiště na odbíjenou, tenisové kurty), tělocvična a venkovní hřiště na ZŠ Komenského 6.

PROGRAM:

ÚTERÝ: Atletika + netradiční sporty (pro II.stupeň)

Začátek: 12:00 středoevropského času

Kategorie:

6., 7. třída děvčata
6., 7. třída chlapci
8., 9. třída děvčata
8., 9. třída chlapci

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – běh na 60m, běh na 800/1500m, trojskok z místa, hod granátem, koulí

Všechny disciplíny se hodnotí dohromady!

IN LINE – proběhne dvojboj ve sprintu a slalomu

doporučují se chrániče a rukavice, přilba NUTNÁ!!! (možnost si půjčovat)

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY – 2 kategorie (děvčata a chlapci)

HORSKÉ KOLO – nutná cyklistická přilba!!!

STŘEDA: Paralympijský den

Začátek: 12:00 středoevropského času

– disciplíny budou upřesněny na místě
– soutěže budou přizpůsobeny zdravotnímu a mentálnímu postižení všech účastníku

ČTVRTEK: Olympijský den pro I. stupeň

Začátek: 8:15 středoevropského času

MÍSTO: sportovní areál TJ Odry – fotbalový stadión

ÚČASTNÍCI: ZŠ Jakubčovice, ZŠ Vražné, ZŠ Mankovice, ZŠ Heřmanice, ZŠ Odry, Komenského 6

Olympijské soutěže

OLYMPIJSKÝ ČTYŘBOJ – běh na 60m, běh na 500m, skok z místa, hod míčkem

kategorie :

1. třídy (děvčata)
1. třídy (chlapci)
2. třídy (děvčata)
2. třídy (chlapci)
3. třídy (děvčata)
3. třídy (chlapci)
4. třídy (děvčata)
4. třídy (chlapci)
5. třídy (děvčata)
5. třídy (chlapci)

PÁTEK: Kolektivní sporty (pro I. a II. stupeň)

Začátek: 12:00

FOTBAL – hraje se 6 + 1 (může být pouze 1 náhradník)

– kategorie 4. – 5. tř., 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.
– v družstvu mohou hrát i děvčata
– systém bude určen na místě podle počtu družstev
– turnaj proběhne v areálu TJ Odry

VYBÍJENÁ – soutěží desetičlenná družstva

– kategorie 4. – 5. tř.
– turnaj proběhne v areálu TJ Odry
– systém bude určen na místě podle počtu družstev

VOLEJBAL – soutěží tříčlenná družstva

– kategorie 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.
– turnaj proběhne na antukových kurtech
– systém bude určen na místě podle počtu družstev

FLORBAL – soutěží tříčlenná družstva

– kategorie 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.
– turnaj proběhne v tělocvičně ZŠ Komenského 6
– systém bude určen na místě podle počtu družstev

STREETBALL – soutěží dvojce

– kategorie 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.
– systém bude určen na místě podle počtu družstev
– venkovní hřiště před tělocvičnou u ZŠ na Komenského ulici

Slavnostní slib u olympijského ohně proběhne ve 12:10 hodin a ve středu pro první stupeň v 8:30 hodin.
Slavnostní ukončení s předáním olympijských diplomů a cen je plánováno po skončení posledních disciplín daného dne.

Po celou dobu her bude plát olympijský oheň.

Po celou dobu her zajištěn pitný režim i vitamíny.

Personální zajištění –  tělocvikáři, asistenti + vydatná pomoc třídních učitelů z I. stupně všech zúčastněných škol.

Hlavním partnerem olympijského týdne je ŠSK při ZŠ v Odrách na Kom. ul.

LOGO : SPORTEM  PROTI  DROGÁM

Hry se uskuteční jen v případě nedeštivého počasí (v případě deště bude určen náhradní termín!!)

Tato akce proběhla v rámci projektu „ Rovná šance „ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.