Okresní kolo Pythagoriády

08.12.2022

Dva žáci naší školy se vydali 23.11.2022 na okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naší školu reprezentovali za 8. ročník Tereza Medunová a za 9. ročník Jakub Jiříček.  Jakub Jiříček právem po skončení soutěže prohlásil, že příklady byly lehké.  Získal 13 bodů a jen horší pomocné hodnocení ho odsunulo na druhé místo v okrese. Za sebou nechal dalších 27 soutěžících. K tomuto velkému úspěchu mu moc blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v dalších nejen matematických soutěžích.

Mgr. Jana Gřešková