ODHLAŠOVÁNÍ A ZADÁNÍ OBĚDU č. 2 ZMĚNA !

30.10.2023

!!!!!!!!!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!!!!

ODHLAŠOVÁNÍ A ZADÁNÍ OBĚDU č. 2

Odhlašování obědů je od 1.10.2023 do 6:00 hod. ráno na daný den. Pokud rodič nestihne odhlásit, je možno první den nemoci si oběd pro dítě vzít do jídlonosiče. Další dny musí doplatit do plné ceny
stravenky. Změna obědu č. 2 na stránkách školy, lze týden dopředu do pátku 14:00 hod.

Pokud si budete chtít změnit oběd v daném týdnu, oběd se Vám odhlásí a dítě bude bez obědu.

Kostková Pavlína ved. ŠJ