Nový mezinárodní projekt ERASMUS +

21.10.2014

logo erasmusV březnu letošního roku schválil Evropský parlament  nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jmenuje se ERASMUS + a je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci, Socrates  a dalších. Evropská komise zde rozdělí za celé období neuvěřitelných 12,7 miliard euro.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Naše škola podala žádost v klíčové akci KA 2, v části „Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy “.Dne 25. září 2014 byly v Bruselu vyhlášeny výsledky a hle, projekt, kterého se měla účastnit i naše škola, byl schválen.

A tak se od konce října můžeme s radostí pustit do nového tříletého projektu nesoucího název   I-TALC, což je akronym pro Innovative Technologies for Active Language Class, ve volném překladu  Inovativní metody pro aktivní výuku jazyka. Cílem projektu , který je zaměřen především na žáky, bude spolu se sedmi evropskými školami  zvýšit motivaci k učení se cizím jazyků. Dále projekt nabízí všech zúčastněným možnost dozvědět se o různých evropských kulturách.

Mezi další dílčí cíle patří :

  • Zajistit našim studentům přístup k učení jinými způsoby, nabídnout jim možnost být aktivní a vynalézavější, učit se používat nové technologie.
  • Dát žákům možnost poznat nové kultury mezi Evropany svého věku a navazovat tím přátelství a také rozšířit jejich obzory.
  • Umožnit našim žákům navštívit jazykové tábory po celé Evropě. To jim přinese setkání  a komunikaci s ostatními evropskými studenty a získání dovedností v ústní komunikaci, a to především v angličtině, ale taky ve francouzštině či španělštině.
  • Dát učitelům možnost získat nové dovednosti a rozvíjet je, naučit se používat nové techniky, nástroje a moderní metody ve výuce, s cílem, aby byla jejich výuka poutavější, a poskytnout jim možnost procvičovat cizí jazyk.

Našimi partnery jsou školy z : Francie (koordinátorská škola), Turecka, Řecka, Makedonie, Rumunska, Litvy a Španělska. Celková výše grantu činí na celé období tří let 38.545 EURO, což odpovídá přibližně částce 1.047.000,- Kč. Už teď se všichni těšíme na novou výzvu, na nové partnerské školy a nová setkání, kterých je během projektu plánováno hned několik.

vlajky