Návštěva Městské knihovny

29.10.2019

Dne 24.10.2019 šikovné děti pátých tříd navštívily Městskou knihovnu a zúčastnily se prezentace o historii města Oder. Návštěva  knihovny zahrnovala jednu z aktivit, v rámci interního Projektu „28.10.2019“, a doplnila řadu cílených činností dětí zaměřených k připomenutí vzniku České republiky. 

Velice děkujeme Martinovi Černému za zajímavý průlet dějinami a osobnostmi oderska a také paní knihovnici Blaževičové za seznámení s knihovnou a poskytnutí knih k nahlédnutí. Po vyslechnutí prezentace, s využitím údajů dostupných z knih, dokázaly děti navrhnout program prohlídky města. A co více, plánovány jsou i další setkání s oderskou historií.