Možnost bezhotovostních plateb

02.04.2014

Oznamujeme všem rodičům možnost provést platbu za některé školní akce (například zájezdy do divadel, výjezdy do zahraničí, lyžařské kurzy, kurzy plavání, školy v přírodě, ozdravné pobyty v Itálii apod.) b e z h oskéhoského 609/6, 742 35 Odry t o v o s t n ě.

Účet školy je : 22533801/0100

Jako variabilní symbol uvádějte : prvních 6 číslic rodného čísla

Do poznámky nám prosím uvádějte: Příjmení, třídu a účel platby

příklad (Novák, 7.B, lyžařský výcvik)

————————————————————————————————————————————–

Příspěvky do školního sportovního klubu

Školní sportovní klub při ZŠ Odry, Komenského 6, z.s.

Komenského 609/6, 742 35 Odry

IČ : 03538605

Číslo účtu ŠSK :1765131349/0800