Categories: Projekty Leave a comment

Modernizace a nástavba ZŠ Komenského

Mezi  projekty doporučenými k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko se dostaly  všechny tři projekty podané městem Odry. Jedním z nich byl i projekt  „Modernizace a nástavba ZŠ Komenského“.
rop
Cílem projektu je dosáhnout rozšíření výukových prostorů školy realizací nástavby nad školní jídelnou. V této nástavbě budou umístěny dvě učebny, sociální zařízení, tři kabinety a chodba. Učebny budou nově vybaveny, jedna bude sloužit pro potřeby školní družiny s odpovídajícím zařízením a zázemím, druhá bude  vybavena jako multimediální víceúčelová učebna, v ní bude dosažena interaktivnost a vizualizace výuky prostřednictvím interaktivní výukové techniky s příslušenstvím a multimediální katedrou pro pedagoga, čímž se dosáhne rozvinutí aktivního přístupu dětí k probíranému učivu, celkovému podpoření zájmu o výuku a maximálního možného využití pedagogy k danému učivu. Realizací navíc dojde k potřebnému propojení obou budov školy.

Kvantitativní cíle jsou tedy definovány kompletním vybavením jedné odborné učebny, jedné učebny školní družiny a tří kabinetů (plocha vybavených učeben činí 155 m2,  kabinetů  60 m2). Nástavbou nad  školní  jídelnou získá škola nové prostory o celkové ploše 300 m2 a především  již zmiňované propojení obou budov.

I další z tří podaných projektů se týká naší školy. V areálu školy bude vybudováno dětské hřiště, které bude sloužit oderské veřejnosti.
Celá přestavba bude určitě náročná, ale doufám, že se zdaří ke spokojenosti nás všech..

za ZŠ na Kom. ul. J. Hladný

nastavba_01    nastavba_02

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.