Mikulášská nadílka ve školní družině

08.12.2022

Opět  po  roce  v  úterý  6. 12. 2022 navštívil naší školní družinu Mikuláš s čertem a andělem. Hledali hodné děti, kterým rozdávali sladkosti. Na oplátku jim děti zazpívaly písničky či zarecitovaly básničky. Pokud se v nějaké třídě objevili ,, Zlobivci“, čert si s nimi promluvil a zaznamenal slib, že se malí nezbedové polepší, že budou hodní a poslušní a podávali si na to s čertem ruku. Letošní čert byl hodný, a tak se to obešlo bez slziček.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat za spolupráci panu učiteli Hluchníkovi, paní asistentce Ratové a Honyšové.
Akce byla podpořena grantem města Oder.

Za vychovatelé
H. Pazderková