Mikulášská nadílka ve školní družině.

14.12.2020

Uběhl rok a v pondělí 7. 12. 2020 navštívil naší školní družinu Mikuláš s čertem a andělem. Za básničku, písničku, či omalovánku čekala pro každého sladká odměna z košíku svatého Mikuláše. A i když si někteří nebyli jisti, zda kniha hříchů nezjeví jejich jméno a oni odejdou s prázdnou, laskavý Mikuláš obdaroval i tyto drobné hříšníky. Podle rozzářených očí bylo vidět, že všechny děti byly spokojené. Chtěla bych moc poděkovat za spolupráci paní asistentce Holišové L.
Akce byla podpořena grantem města Odry.

Za vychovatelé Pazderková Hana.

Nebyly nalezeny žádné obrázky