Lidský řetěz

21.11.2022

Ve středu 16. 11. u nás proběhla listopadová výzva – LIDSKÝ ŘETĚZ – Pocta ke Dni studentstva. O co konkrétně šlo? O velké přestávce se téměř celá škola sešla u sborovny na chodbě. Postupně se všichni – žáci, učitelé a asistenti – začali chytat za ruce, stoupali po schodišti a přes chodby propojovali všechna tři patra naší školy. Školou se nesly písně jako Modlitba pro Martu, Pravda víťazí, Mír začíná v nás aj.
Tímto happeningem jsme vzdali hold studentům, kteří nám v minulých letech pomohli vybojovat to, co máme dnes – např. možnost svobodně volit, cestovat, vyjadřovat se, demonstrovat, studovat…. Bohužel, ne vždy to bylo automatické jako dnes. My si tím připomněli historické události naší země z let 1939 a 1989. Mnohé z dětí ani netuší, proč jsou 17. 11. doma a mají volno. Dnes už ví, že tento mezinárodní den se u nás také nazývá Dnem boje za svobodu a demokracii.
Celá akce byla symbolickým připomenutím toho, že ruce, ať už holé, či krvavé, nebo jen vložené do jiné ruky, mají svůj velký význam. Co myslíte, podařilo se nám propojit tři patra a splnit výzvu? Ano, a dokonce několika řetězy.

Mgr. Markéta Fabíková