Kontakty

20.08.2010

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
742 35 Odry

IČ: 00848191
DIČ: CZ00848191
č.ú. školy 22533801/0100
č.ú. školní sportovní klub 1765131349/0800

tel. škola – 556 730 237
sborovna – 556 712 602
mobil škola – 739 069 159
tel. školní družina – 556 712 601
mobil školní družina – 605 367 622
tel. školní jídelna – 556 730 238
mobil školní jídelna – 739 069 152

web: www.komenska.com

E-mail: zsokom@seznam.cz

ID datové schránky: 28usfwk

Výchovný poradce – Mgr. Petr Marinov /tel. 556 712 602/, mario.kempes@seznam.cz

Školní psycholog – Mgr. Petra Chytilová /tel. 721 978 691/

Pracovníci určení k poskytování informací:

Ředitel školy – Mgr. et. Bc. Josef Hladný /tel. 556 730 237/, JosefHladny@seznam.cz

Statutární zástupce – Mgr. Radek Hendrych /tel. 556 730 237/, r.hendrych@email.cz

Přijímání stížností a žádostí:

Sekretářka školy – Monika Pavlíková /tel. 556 730 237/, zsokom@seznam.cz