Categories: Tento školní rok Leave a comment

Koncert Martina Kleina – bývalého žáka naší školy

joomplu:9670V pátek 28. 2. se skupinka našich deváťáků, spolu s p. ředitelem Hladným, p. uč. Tomečkovou a p. uč. Matyášem, zúčastnila koncertu Martina Kleina. Martin před časem navštěvoval naší základní školu a učil se ve speciální třídě (speciální třída byla určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním či sociálním znevýhodněním a v roce 2011 byla zrušena). V současné době Martin studuje na Odborném učilišti a praktické škole v Novém Jičíně obor Zahradnické práce. Je velmi pilným žákem, na vysvědčení měl samé jedničky.

Martin má velmi rád hudbu a zpěv, a přibližně od sedmé třídy, kdy nastoupil k nám do školy, vystupoval na přehlídkách Vítání jara nebo Dnech města Odry. Po nástupu na odborné učiliště si jeho schopností všimla p. učitelka Pospěchová a dále je rozvíjela. Pod jejím vedením Martin koncertoval ve středisku Fokus v Novém Jičíně, ale také na pěvecké soutěži s názvem Začarovaná písnička v Opavě, kde suverénně vyhrál první místo. Postoupil tak do mezinárodního kola, které se mělo konat v Polsku, bohužel, pořadatelé je z neznámých důvodů zrušili.

V letošním roce Martin na odborném učilišti a praktické škole končí a tímto koncertem se chtěl rozloučit s učiteli, žáky a všemi, kteří jej podporovali a fandili mu. Novojičínské kino Květen, kde se koncert konal, bylo obsazeno nejen žáky odborného učiliště, ale také žáky základní školy speciální, studenty gymnázia a středních škol, klienty Domova Duha, starostou města, zástupci pořadatelů soutěže Začarovaná písnička a veřejností.

Velmi mile mě potěšilo, že mě Martin na svůj koncert pozval nejen jako diváka, ale také hosta a mohl jsem si s ním na pódiu zazpívat pár písniček.

Daniel Matyáš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.