Hledá se nový Komenský

05.04.2019

„Škola hrou“- razil Jan Amos Komenský a k jeho slovům jsme se zase letos přihlásili akcí, která má již na naší škole mnoholetou tradici – „Hledá se nový Komenský“. Na konec března bylo naplánováno učení žáků II. stupně, kteří si stoupli za katedru místo vyučujících.

Připravit si hodinu, aby byla pro děti zajímavá, poučná i zábavná, není jen tak. Chce to dost času a invence. Mnohým z „mladých učitelů“ se věc povedla. Nachystány byly pracovní listy, doplňovačky, soutěže, využívána byla i interaktivní tabule, myslím, že kdyby některou z těch zdařilejších hodin viděl pan inspektor, skákal by radostí. Samozřejmě jako v normálním životě přípravu na hodinu někdo taky pěkně „odflákl“ a pak to bylo ve třídě znát, děti se nudily a své učitele občas potrápily. Ale takových hodin bylo pomálu.

Spokojenost zavládla na obou stranách – jak před katedrou tak za ní, novým „Komenským“ se možná tato zkušenost zalíbí natolik, že je za pár let uvítáme ve škole jako své kolegy.

Mgr. Zdenka Fialová

Nebyly nalezeny žádné obrázky