Categories: Tento školní rok Leave a comment

Halloweenská stezka

Dne 4.listopadu se proměnily třídy a chodba v halloweenskou stezku. Pro děti naší školní družiny bylo připraveno pět stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly. Musely anglicky pojmenovávat barvičky, na dalším přiřadit anglické názvy zvířat k obrázkům. Potom musely z tajuplné krabice najít požadovaný předmět, a anglicky složit příklad, či vyjmenovat čísla. Nakonec podle hmatu poznávaly luštěniny. Na konci celé stezky dostaly všechny děti sladkou odměnu. Všechny děti se s radostí pustily do plnění úkolů a stezku si užily.

Zároveň děkujeme za pomoc při organizaci žákům 8.A Alici Šumberové, Vendě Minarčíkové, Ondrovi Dlabajovi a Ondrovi Zavadilovi, kteří se stylově podíleli na hladkém průběhu jednotlivých úkolů.

Této akce se zúčastnilo 118 dětí.

Akci podpořilo z grantových prostředků město Odry.

Za vychovatelé ŠD Šárka Karolová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.