GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pověřenec: Hana Kulhánková, CCA Group a.s.
Emailová adresa: hotline@cca.cz
Telefonní kontakty: 378 229 455, 378 229 441

Prohlášení o ochraně osobních údajů