Družinový pětiboj

21.06.2019

V průběhu měsíců května a června proběhl ve všech odděleních školní družiny „Družinový pětiboj“.

Soutěžilo se v disciplínách – běh kolem hřiště, hod míčkem do boxu, dřepy za 1 min., přeskoky přes švihadlo snožmo za 1 min., a skok do dálky z místa.

Všechny dětí se do disciplín pustily s nadšením, a po vyhodnocení všech dosažených výsledku a sečtení bodů, byli vyhlášení vítězové, kteří si odnesli kromě medaile i věcné ceny. Ostatní závodníci nemuseli být smutní, protože na všechny zúčastněné čekala sladká odměna.

Tato akce byla spolufinancována grantovým řízením města Oder.

Za vychovatelé ŠD Šárka Karolová

Výsledky:

1. třídy

holky             

1. místo- Plávodská Štěpánka                   

2. místo- Leopoldová Amálka                               

3. místo- Blažková Lenka     

kluci              

1. místo-Janíček Vojta

2. místo- Salach Josef

3. místo- Dratnal Matěj

2. třídy

holky             

1. místo- Egyedová Míša                          

2. místo- Keclíková Anička                                   

3. místo- Botková Jana                                          

kluci              

1. místo- Volný Kryštof

2. místo- Šíma Patrik

3. místo- Pelc Tobias

3. třídy

holky             

1. místo- Gletová Karolína                       

2. místo- Dvořáková Markéta                              

3. místo- Levová Veronika                                  

kluci              

1. místo- Milerský Radek

 2. místo- Mizera Štefan

 3. místo- Ševčík Damián

4. třídy

holky

1. místo- Plávodská Anežka                    

2. místo- Botková Štěpánka                                 

3. místo- Kúllerová Sára                                      

kluci

1. místo- Šimon Martin

2. místo- Havrlant Lukáš

3. místo- Tihelka Lukáš

Nebyly nalezeny žádné obrázky