Druhé setkání rodičů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Společné dílny

09.12.2010

Dne 29. 11. se v naší škole uskutečnilo druhé odpolední setkání rodičů a žáků se specifickými poruchami učení (SPU), v rámci projektu Integrace na druhou – Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji.

Rodiče a děti přivítali metodik a účastník školení projektu Integrace na druhou Daniel Matyáš, školní psycholog Mgr. Martin Doležal a třídní učitelka třídy 4.B Mgr. Leonarda Sedláková.

Na úvod seznámil školní psycholog rodiče s problematikou SPU, novými trendy a postupy v této oblasti a přiblížil, jak pomáhat  dětem v domácí přípravě. Výklad předvedl v názorné Power pointové prezentaci. Děti mezitím samostatně pracovaly s tabulkami Logico. Logico je učební pomůcka, kterou je možno využívat ve všech předmětech. Děti přiřazují odpovědi k možnostem na pracovním listu a po skončení práci si výsledky samy ověří podle klíče.

V druhé části odpoledne děti pracovaly, pod dohledem rodičů a pedagogů, na stanovištích s úkoly:

  • Stanoviště č. 1.: Doplňování i,í/y,ý s pomocí měkkých a tvrdých kostek (dítě drží v jedné dlani měkkou kostku, v druhé dlani tvrdou kostku a hmatem zjišťuje, jakou samohlásku má doplnit.
  • Stanoviště č. 2.: Počítačové pexeso – dítě hraje oblíbenou hru v mnoha obměnách přímo na PC.
  • Stanoviště č. 3.: Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek pomocí zvukového hlásiče. Dítě předčítá slovo s vynechanou samohláskou a současně přitom mačká tlačítko zvukového hlásiče. Pokud stiskne krátce, napíše krátkou samohlásku, při dlouhém stisku napíše samohlásku dlouhou.
  • Stanoviště č. 4.: Kimova hra na počítači. Oblíbená hra na procvičování paměti. Na monitoru PC se objeví symboly v časovém limitu, který je dán náročností zvolené hry, poté musí dítě určit, které symboly si zapamatovalo.

Po krátké přestávce s malým občerstvením se děti přesunuly do zadní části místnosti, kde společně s metodikem vytleskávaly nebo vyťukávaly rytmus a se zavázanýma očima určovaly směr vytleskávaného rytmu. Hravou formou si tak procvičily rytmus, jemnou motoriku rukou, prostorovou a pravolevou orientaci a sluchové vnímání. Rodiče, společně se školním psychologem, se opět zabývali problematikou vzdělávání dětí s SPU.

Na závěr projektu následovala diskuze. Rodiče mimo jiné zajímalo, kolik času denně věnovat školní přípravě, jak přistupovat k dítěti s SPU při výuce cizích jazyků, zda existují na internetu vzdělávací programy, postupy apod. Následovalo vyplnění dotazníků, předání dětem drobných dárečků a rodičům pár rad a návodů, jak pracovat se svými dětmi, a několik pracovních listů k domácímu procvičování.

Daniel Matyáš