Dějepisná olympiáda

26.11.2019

Ve středu 20. listopadu proběhlo školní kolo jedné z prvních letošních olympiád, a to dějepisné.

Osm odvážlivců z řad žáků osmých a devátých tříd prokazovalo své znalosti o letech 1880 až 1920, měli především odpovídat na otázky týkající se 1. světové války a první republiky, samozřejmě se tam objevily Masarykovy a Benešovy podobizny.

Nejlépe se dařilo Tereze Mahuškové z 9.B a Vláďovi Dvořákovi z 8.A. Za nimi v závěsu byli Lucka Kelnarová z 9.A, Honza Doležal z 9.B a Lucka Busková z 9.A.

Gratulujeme.

Mgr. Z. Fialová