Co všechno děláme v první třídě???

05.03.2018

Pololetí je za námi a my umíme spoustu nových věcí např. čteme na jedno mrknutí, poskládáme i napíšeme slova a věty podle diktátu, čteme krátké články s porozuměním, počítáme do 20, vytvoříme a vypočítáme slovní úlohy. Máme rádi hudební výchovu, umíme několik rytmických písní, které doprovázíme Orffovými nástroji a tancem. Ale to n

ení všechno. Velice dobře umíme pracovat ve skupinkách nejen ve své třídě, ale i promíchaně v ročníku. K tomu nám pomáhá projektové vyučování. 

V letošním roce zpracováváme projekt Devatero studánek. Zaměřujeme se na vodu v různých podobách, prostředích, zkoumáme vlastnosti, ale i živočichy ve vodě. Projektový den máme pravidelně 1x za 14 dní, tento den oblečeme modré nebo námořnické tričko a jdeme na to. Vždy nás čeká nějaký pokus, kdy si ukážeme, co všechno voda pro živé tvory představuje a jak je pro nás důležitá.

Pravidelně každý pátek se v matematice dělíme v ročníku na dvě skupiny. Jedna skupinka se noří do tajů Hejného matematiky, kde řeší prostředí autobusu, počítáme hady, pyramidy, umíme krokovat příklady, vystříhat dečky nebo udělat plán stavby a poté ji i postavit. Věřte, že děti mnohdy vyřeší pěkně zapeklité příklady. Druhá část ročníku pracuje ve skupinách a plní řadu úkolů. Všechny aktivity vedou děti ke spolupráci a řešení problémů. 

 Také si ceníme spolupráce s rodiči a jejich účasti na školních akcích, např. Broučci nebo Čertovská hodina.  Určitě nesmíme zapomenout na projekt Celé Česko čte dětem, kde mají rodiče důležitou roli, číst dětem 20 minut každý den. Už se ale těšíme, jak děti začnou číst samy a  přihlásíme se do projektu Čtení pomáhá.

Aktivit a plánů máme celou řadu, přijďte se sami přesvědčit.

Kateřina Lebánková, 1. A   a    Václava Honyšová, 1. B

Nebyly nalezeny žádné obrázky