Categories: Tento školní rok Leave a comment

Co je to kyberšikana?

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Kyberšikana je například:

 • hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS  nebo internetu
 • zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce
 • webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho
 • obtěžování prostřednictvím ICQ, SKYPE, …
 • zesměšňování prostřednictvím komunitních sítích
 • zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem

Kyberšikana například není:

Oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování.


Formy kyberšikany

 • prostřednictvím mobilního telefonu (lživá, hanlivá SMS zpráva) – 68 %
 • chaty (ICQ, AOL,…) – 30 %
 • maily – 29 %
 • komunitní sítě (Facebook, Libimseti)  – 14 % – vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí se dá předpokládat, že se bude zvyšovat.


CO MŮŽE DĚLAT ŠKOLA

 • vzdělávejte učitele, jak v této oblasti postupovat – naučte ho vyhledat pro šikanované dítě pomoc
 • zapojte ICT pracovníka do preventivního program

Nepodceňujte klima ve třídě, je pro rozvoj šikany i kyberšikany určující

 • sledujte spokojenost dětí ve třídě
 • mluvte o vztazích
 • seznamte děti s pojmem kyberšikana

Jděte dětem naproti

 • pokud si na některé ze sociálních sítí založíte svůj profil, může to být prostředek pomocí něhož budete komunikovat s dětmi
 • naučte děti využívat všechny softwarové blokace a ochrany technického rázu
 • mluvte s dětmi o tom, jak chránit svou identitu

VÍCE V SEKCI  INFORMACE  RODIČŮM  !!!!!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.