Chemie a jazyky, dají rozhled veliký

13.04.2015

joomplu:11984Dne 30. března byl slavnostně ukončen projekt CZ.1.10./2.1.00/30.01554 „Chemie a jazyky, dají rozhled veliký“ z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Předmětem projektu byla modernizace učebny chemie nově na společnou učebnu chemie a přírodopisu. Bylo zřízeno nové učitelské pracoviště s digestoří, interaktivní tabulí a vizualizerém. Pořízen byl i nový žákovský nábytek, skříně a vybavení kabinetu. Opravena byla i podlaha učebny, rozvody vody, plynu a odpady.

Nově byla zřízena učebna cizích jazyků. I zde je nové učitelské pracoviště s interaktivní tabulí a vizualizerém. Byla opravena podlahová krytina a dodán nový žákovský nábytek. Dále je v učebně 10 tabletů a čtyři noebooky. V obou učebnách je místní Wi-Fi síť.

Realizací tohoto projektu se zlepší podmínky pro výuku chemie, přírodopisu, jazyků a tím i dosažení lepších výsledků žáků školy.

Josef Hladný
loga ict 02

Nebyly nalezeny žádné obrázky