Celoroční školní sportovní pohár 2022-2023

05.01.2023

Tato aktivita je realizována v průběhu celého školní roku. Jedná se o sportovní pohár, ve
kterém je sedm soutěží. Do každé soutěže si třídní kolektivy nominují své zástupce, kteří
třídu reprezentují. Po domluvě na třídních chvilkách mají tito žáci za úkol podat nejlepší
výkon, za který získají určitý počet bodů do tabulky školního sportovního poháru. Žáci se již
účastnili kuželek, které proběhly v říjnu. V listopadu byl na programu skok vysoký, na
přelomu listopadu a prosince se hrál stolní tenis. Pondělí v posledním týdnu kalendářního
roku nám nabídlo Vánoční pětiboj. Tradice školního sportovního poháru s drobnými
úpravami probíhá již šestým rokem a pandemie COVID 19 znemožnila dva roky tento pohár
realizovat. Ve fotogalerii lze zhlédnout soutěže s výkony jednotlivých tříd a průběžné
tabulky po proběhnuvších soutěžích.

Kuželky

Skok vysoký

Stolní tenis

Vánoční pětiboj