Categories: Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Daniel Matyáš email: daniel.matyas@komenska.comtel.: 556 730 237, 739 069 159konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.30 (po předchozí domluvě) Oblast činností: • garant inkluzivního vzdělávání• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami– žáci se specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie)– žáci se zdravotním znevýhodněním a zdravotním oslabením– žáci se sociálním znevýhodněním– žáci s mentálním postižením– […]

Celý článek