Categories: Projekty

Projekt „Od Integrace k Inkluzi“

V průběhu prázdnin se nám podařilo získat další nemalé finanční prostředky z ESF. Od 1. září vstoupila v platnost novela školského zákona, která obsahuje pravidla inkluze. A právě s inkluzí souvisí náš nový tříletý projekt registrovaný pod číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000216. Název projektu : Od Integrace k Inkluzi Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo […]

Celý článek
Categories: Projekty

2nd language camp I-TALC

Náš tříletý mezinárodní projekt I-TALC (Innovative Technologies for Active Language Class) už běží druhým rokem a pro nás je tento rok velmi náročný, jelikož jsme hostili všechny partnerské země na druhém jazykovém kurzu u nás v ČR. Do autokempu ve Fulneku –Jerlochovicích , který jsme si zvolili jako základnu se postupně 8. května 2016 sjelo […]

Celý článek
Categories: Projekty

I – TALC jazykový kemp

Ahoj všichni spolužáci, učitelé a příznivci naší školy! Konečně přinášíme zprávy z pobytu na 2.jazykovém kurzu v Jerlochovicích, který je součástí projektu I -TALC. Program je tak bohatý, že jsme zatím neměli čas se ozvat. Spolu s námi jsou tady žáci a učitelé z Francie, Makedonie, Řecka, Turecka, Litvy, Španělska a Rumunska. Tady je několik […]

Celý článek
Categories: Projekty

I-TALC jazykový kemp

Od pondělí 9. května do čtvrtku 19. května se uskuteční v rámci našeho tříletého mezinárodního projektu I-TALC druhý jazykový kemp ve Fulneku -Jerlochovicích. V kempu stráví deset dnů žáci a učitelé z Francie, Španělska, Makedonie, Rumunska, Řecka, Turecka a Litvy. Na všech 93 účastníků kempu máme připravený bohatý program a spoustu aktivit.

Celý článek
Categories: Projekty

Ukončení dvou projektů

V měsíci září až prosinec 2015 jsme na naší škole realizovali dvě výzvy pro základní a střední školy. Byla to výzva 56 a výzva 57. Ve výzvě 56 jsme získali 919.000,- Kč a ve výzvě 57 421.000,- Kč. Co to pro školu znamenalo?

Výzva 56 byla zaměřena na rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti a na výuku cizích jazyků. V rámci této výzvy jsme realizovali čtyři čtenářské dílny, kdy žáci od druhé do deváté třídy v hodinách literatury četli knihy a společně pak pracovat s textem. Nakoupili jsme dohromady 400 knih a v rámci projektu proběhlo šest čtenářských dílen. Co se jazyků týká, vyjelo celkem padesát žáků a šest pedagogů do zahraničí na jazykový a poznávací pobyt. Čtyřicet žáků a čtyři učitelé vidělo Londýn a deset studentů s dvěma pedagogy poznalo Berlín.
{joomplucat:374 limit=99|columns=5}

Celý článek
Categories: Projekty

Další nové projekty

V závěru loňského školního roku a během prázdnin Ministerstvo školství ČR vyhlásilo hned dvě výzvy pro základní a střední školy. Byla to výzva 56 a výzva 57. Naše škola si podala dvě žádosti a obě byly akceptovány. Ve výzvě 56 jsme získali 919.000,- Kč a ve výzvě 57 asi 421.000,- Kč. Co to bude pro školu znamenat?

Celý článek
Categories: Projekty

I-TALC – Rumunsko

Dva týdny po návratu z jazykového kempu jsme opět cestovali. Tentokráte do Rumunska, do školy v Bukurešti, kde nás čekala poslední schůzka prvního roku našeho tříletého projektu I-TALC ( Innovative technologies for active language class). Škola „ Svaté Marie “ v Bukurešti je speciální škola vzdělávající žáky se sluchovými problémy. Hlavním úkolem této schůzky bylo […]

Celý článek
Strana 1 of 8