Categories: Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP)  poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. ·        Akce a aktuality ·        školní psycholog […]

Celý článek
Categories: Školní poradenské pracoviště

Záleží nám na dětech se speciálními vzdělávacími potřebami

Dne 23. února se na naší škole konala informativní schůzka pro rodiče dětí, jimž je poskytována speciálně-pedagogická péče.

Účelem schůzky bylo sdělit zákonným zástupcům informace stran aktuálního prospívání dětí, získat od nich zpětnou vazbu a domluvit se na formách dalšího vzdělávacího působení. To vše ve jménu lepší spolupráce mezi rodinami dětí a školou.

Celý článek
Categories: Školní poradenské pracoviště

Relaxační skupina

Od září 2010 jsme v pondělky učili děti se speciálními vzdělávacími potřebami relaxovat.

Šlo o vzdělávací aktivitu realizovanou v rámci projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm.

Celý článek