Categories: Jídelna

Erasmus týden

27.4. – 30.4. 2015 TÝDEN EVROPY Tento týden naše paní kuchařky připraví pro strávníky, každý den obědy, které jsou jedním z národních jídel daného evropského státu. PONDĚLÍ 27.4. ŠPANĚLSKOÚTERÝ 28.4. ŘECKOSTŘEDA 29.4. FRANCIEČTVRTEK 30.4. TURECKO DOBROU CHUŤ PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Celý článek
Categories: Jídelna

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.

Celý článek
Categories: Jídelna

Provozní řád školní jídelny při ZŠ Komenského 6 V Odrách

Žáci a zaměstnanci škol se přihlašují ke stravování před zahájením školního roku, vždy poslední týden prázdnin. Po vyzvednutí stravovacího dokladu jsou strávníci povinni se tímto dokladem/stravovací číp/ prokázat při každém výdeji stravy. V případé zapomenutí čípu je nutno si v kanceláři ŠJ vyzvednout náhradní stravenku.

Na oběd ve školní jídelně má nárok žák a zaměstnanec školy v době výuky nebo při akci pořádané školou.

V době nemoci nemohou žáci odebírat zvýhodněnou stravu a musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu oběda včetně mzdových a režijních nákladů dle zákona č.76/1978 Sb.

(vyhl.č.62/2003 Sb.,§7 odst.2). Zaměstnanci nemohou odebírat zvýhodněnou stravu v době čerpání řádné dovolené v době pracovní neschopnosti.

Celý článek
Strana 2 of 3