Categories: Informace rodičům

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Vyučování začíná 1. 9. 2016 v 7.50 hod. ve třídách na malé budově (1. patro).

Děti přijdou do školy bez aktovek v doprovodu rodičů. V tento den proběhne slavnostní zahájení školního roku ve třídách a následně i na školním hřišti.

Informační schůzka o organizaci škol. roku 2016/17, a zároveň 1. třídní schůzka, se uskuteční 1. září 2016 po zahájení školního roku. Ukončení je plánováno mezi 9.30 - 10.00 hod. Na naší škole se otevřou dvě první třídy.

Celý článek
Categories: Informace rodičům

Londýn – dotaz rodičů

Na schůzce s rodiči vyvstala otázka, jak to bude s přestávkou před přejezdem z Francie do Anglie (z Calais do Folkestone) a zda děti budou muset čekat mimo autobus, kdy by měli mít řidiči povinnou přestávku a jak dlouho budou děti čekat? Odpověď paní Vyhlídalové z CK TOURSPORT: „Ráno z Calais pojedete eurotunelem. Děti z […]

Celý článek
Categories: Informace rodičům

Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci našich žáků, obracíme se na Vás s prosbou o VOLBU TŘÍ ZÁSTUPCŮ z Vašich řad, z řad rodičů, do Školské rady.

Níže jmenovaní rodiče projevili zájem pracovat ve Školské radě. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb musí mít každá škola ustavenou školskou radu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období je tři roky a rada se schází nejméně 2x ročně. Skládá se ze tří zástupců pedagogů, tří zákonných zástupců žáků a tří zástupců zřizovatele.

Celý článek
Categories: Informace rodičům

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Vyučování začíná 1. 9. 2015 v 7.50 hod. ve třídách na malé budově. Děti přijdou bez aktovek v doprovodu rodičů. V tento den proběhne slavnostní zahájení školního roku ve třídách a následně i na školním hřišti. Ukončení je plánováno kolem 9.30 hod.

Vyučování v 1. třídách:

1. týden 2. - 4.9.
7.50 - 10.00 hod.
2. týden po - út 7. - 8.9.
7.50 - 11.00 hod.
od středy   9.9. –  30.9.
7.50 - 11.25 hod.

Celý článek
Strana 7 of 9