Categories: Informace rodičům

Ředitel školy vyhlašuje z důvodu rekonstrukce dvou učeben 2 dny ředitelského volna.

Organizace týdne od 27. 10. do 31. 10. 2014

27. 10. – podzimní prázdniny (provoz ŠD na ZŠ na Pohořské ulici)
28. 10. – státní svátek
29. 10. – podzimní prázdniny (provoz ŠD na ZŠ na Pohořské ulici)
30. 10. – ředitelské volno – z důvodu rekonstrukce
31. 10. – ředitelské volno – z důvodu rekonstrukce

Celý článek
Categories: Informace rodičům

Možnost bezhotovostních plateb

Oznamujeme všem rodičům možnost provést platbu za některé školní akce (například zájezdy do divadel, výjezdy do zahraničí, lyžařské kurzy, kurzy plavání, školy v přírodě, ozdravné pobyty v Itálii apod.) b e z h oskéhoského 609/6, 742 35 Odry t o v o s t n ě. Účet školy je : 22533801/0100 Jako variabilní symbol uvádějte […]

Celý článek
Strana 12 of 13