Categories: Žádosti pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Žádosti pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Žádost o komisionální přezkoušení žákaŽádost o odklad povinné školní docházkyŽádost o povolení pokračování v základním vzděláváníŽádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánuŽádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žákaŽádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchovaŽádost o uvolnění žáka z vyučováníŽádost o přeřazení žáka do jiné skupiny (Pvp, cizí jazyk…)

Celý článek