Čarodějnický rej

10.05.2019

Mezi tradiční družinové akce patří „čarodějnický rej“. Z důvodu nepříznivého počasí jsme letošní čarodějnické odpoledne přesunuli na pátek 3. května a ze školního hřiště jsme se přemístili do tělocvičny. To nám ale náladu nezkazilo a akce se vydařila ke spokojenosti dětí i vychovatelek☺.

Hned v úvodu jsme odměnili děti, které přišly v kostýmu, a pak už jsme se vrhli na samotné soutěžení. Po úspěšném splnění úkolů na sedmi stanovištích, za které děti vždy získaly malou sladkost, si soutěžící mohli vyzkoušet bonusový úkol. Tím byl „ježek v kleci“. Děti nás velmi překvapily, protože se jim, ve většině případech, podařilo „ježka z klece i do klece“ dostat. Za svou šikovnost si děti odnesly zvláštní odměnu.

Před ukončením jsme si ještě všichni společně zatančili při závěrečné diskotéce. Poděkování patří i našim asistentkám z řad starších žákyň, které nám pomáhaly na jednotlivých stanovištích. Tato akce byla spolufinancována grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD

Nebyly nalezeny žádné obrázky