Categories: Tento školní rok Leave a comment

Branný závod 2013

joomplu:8606Poslední branný závod pro děti naší školy se uskutečnil výjimečně v září. Bohužel, kvůli nepřízni počasí jsme ho museli několikrát odložit, ale nakonec přece jen proběhl. Ve středu 25. 9. soutěžili žáci třetích, čtvrtých a šestých tříd, ve čtvrtek 25. 9. žáci pátých tříd.

Trasa, označená oranžovými fáborky, tradičně vedla pod zahrádkami nad sídlištěm Pod Lesem, kolem rokle v Mlýnském údolí a loukou nad sídlištěm. Pro soutěžní týmy bylo připraveno sedm stanovišť s úkoly – zdravověda, určování světových stran, hod granátem na cíl, přechod po laně na určitou vzdálenost, otázky z ekologie, prvouky nebo přírodopisu a hod tenisovým míčkem na pyramidu z plechovek.

Přesto, že trasa byla vedena náročným terénem mokrou trávou, mezi keři a stromy, strmými srázy nebo přes potok, všechny děti doběhly v pořádku a v dobrém čase. Nejlepším týmům se trasu podařilo zdolat za necelou hodinu. Odměnou vítězným týmům byl diplom a čokoláda, sladkou drobnost získaly také děti, které se na předních místech neumístily.

Závěrem bych chtěl poděkovat učitelům a žákům devátých tříd za pomoc při organizaci závodu. Zároveň také upozorňuji rodiče, že v příštím roce na jaře se uskuteční již třetí ročník branného závodu pro děti a rodiče. Už teď se moc těším.

Daniel Matyáš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.