Bádám, bádáš, bádáme

20.10.2022

V průběhu měsíců září a říjen 2022 probíhala soutěž Bádám, bádáš, bádáme. V této soutěží byly využity k bádání čidla měřící teplotu, hodnotu pH, elektrické napětí a koncentraci CO2 (vlhkoměr). Dne 12.10.2022 vyvrcholilo bádání prezentací zjištěných výsledků na ZŠ Zábřeh v Ostravě. Prezentace bádání se zúčastnilo celkem devatenáct škol ze Severomoravského kraje.
Z naší školy se zúčastnily žákyně devátého ročníku Eliška Korytářová a Anna Dubovská. Společně zpracovaly prezentaci o kompostování, v návaznosti na produkci CO2. K měření využily čidla teploty, vlhkoměr a čidlo na měření pH. Děvčata zpracovala hypotézu, postup a v závěrečném vyhodnocení porovnávaly naměření hodnoty. S použitím čidel měly možnost zjistit hodnoty pH v kompostovaných vzorcích banánu, jablka a okurky, souběžně u těchto vzorků měřily koncentraci CO2. Aktivita bádání byla lákavá a zajímavá. Práce s čidly přinesla zcela jinou zkušenost a zážitek, badatelská práce děvčata bavila. Zmíněná čidla budou již brzy součástí vybavení laboratoře naší školy. Žáci s nimi budou pracovat v laboratorních cvičeních.

Petra Navrátilová